Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki!

reklama
waw4free utrzymuje się z reklam wyświetlanych na stronie. Staramy się, aby nie były irytujące. Dziękujemy za nieblokowanie reklam w naszym serwisie. :-)
reklama

O Zagładzie i odbudowie życia żydowskiego po wojnie

O Zagładzie i odbudowie życia żydowskiego po wojnie
Data: 12 Stycznia 2017, czwartek, Godzina: 18.00
Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Anielewicza 6 (pokaż na mapie)
Wykład dotyczyć będzie zagadnień związanych z kondycją Żydów ocalałych z Zagłady i ich drogami powrotu do życia w warunkach powojennej Polski. Mowa będzie o doświadczeniach Żydów na tle doświadczeń polskich, o bilansie Zagłady, różnych kategoriach ocalenia, powrotach ocalałych do miejsc zamieszkania i najważniejszych powodach wyjazdów z Polski oraz uwarunkowaniach pozostania w Polsce pozostałych.

Poruszone zostaną zagadnienia życia codziennego ocalałych, problem natury tak materialnej (bieda, bezdomność, brak pracy) jak i psychologicznej (utrata rodzin i przyjaciół, samotność, trauma, choroby).

Mowa też będzie o zwykłych krokach i działaniach, które wielu ocalałych podejmowało porządkując swoje zniszczone przez Zagładę życie: rejestracji ocalałych w żydowskich instytucjach, poszukiwaniu krewnych, odzyskiwaniu utraconego mienia, dokumentowaniu i upamiętnianiu Zagłady, ekshumacji ciał najbliższych, rozliczeniach z kolaborantami.

12 stycznia (czwartek), 18:00, wstęp wolny

Wykład wygłosi Alina Skibińska – historyk, od 1996 r. przedstawicielka w Polsce the United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) w Waszyngtonie. Zajmuje się m.in. badaniami i kwerendami archiwalnymi prowadzonymi na rzecz muzeum we wszystkich najważniejszych archiwach w Polsce oraz opracowaniem materiałów zreprodukowanych w Polsce dla archiwum USHMM. Od 2005 roku w zespole Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN oraz członek redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”.

Autorka publikacji na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz publikacji dotyczących źródeł do badań nad Zagładą. Laureatka Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012.

Zobacz też

reklama